Vårt koncept för att bygga stenhus

Vi utgår vi från era förutsättningar och tillför vår kompetens samt ett antal specialister för bästa resultat.

Besök vårt visningshus!Besök vårt visningshus!
 

"På första mötet berättar ni om era idéer och tillsammans gör vi en tomtanalys. Därefter tar vi fram en enkel skiss och en kostnadsbedömning.

Faller detta i smaken så går vi vidare med arkitektritningar och en fullständig offert. Först nu fattar ni ert beslut om vi skall teckna ett kontrakt. Säger ni ja så drar processen igång.
Vi ansvarar för kontakten med myndigheter och sammankopplar er med specialister som hjälper er att forma allt från kök till trädgård.
Vårt mål är att det skall bli enkelt och tryggt för er."
  

Michael Alpfors, försäljningsansvarig

  • ritning
  • fasadmurning
  • ALT NAME
  • Michael Alpfors
  • Dast process